Ledelse kan være en ensom øvelse. Å kunne utveksle ideer med noen som ikke blir direkte berørt kan forhindre uønskede konsekvenser av lederskapet, og gi nyttig input til gjennomføringen av beslutninger.

Våre rådgivere har lang og bred ledererfaring fra næringslivet. Dette gjør oss til verdifulle mentorer og rådgivere for våre kunder.

Når vi kombinerer mentor rollen med coaching kan vi vise til svært gode resultater for våre kunder.

Coaching utløser ressurser og sikrer fremgang.

 

Våre rådgivere er utdannet ved Coaching Academy.

 

I LADEGAARD Norge AS leverer vi Mentoring & Coaching til de fleste av våre kunder. Enten som egen tjeneste, eller som en del av en utviklingsprosess.

Les mer!