Lederutvikling med LADEGAARD Norge AS

Mer en noen gang setter Norske bedrifter fokus på kvalitet i ledelse, og det finnes en rekke pakkeløsninger i markedet.

De fleste ønsker å integrere lederutviklingen i det daglige arbeidet, slik at man slipper å bli sittende igjen med ubrukte kunnskaper på grunn av manglende relevans eller praktisk trening i de temaer som blir presentert. For oss betyr det at vi nesten daglig blir utfordret på å sette sammen relevante og effektive lederutviklingsprosesser med fokus på en praktisk og virkelighetsnær tilnærming.

Måten vi jobber på for å finne riktig løsning for bedriftene, er å innlede dialogen rundt konkrete behov og mål i bedriften, deretter går vi sammen med kundene våre i et skissemøte for å sikre oss at prosessen fokuserer på de riktige momentene, men også for å sikre at den oppleves av deltakerne som en integrert del av arbeidsdagen.

Dette gir oss en meget høy grad av skreddersøm, og gjennom løpende dialog med våre kunder underveis i prosessen, sikrer vi at vi kan spisse samlinger og tema til dagsaktuelle utfordringer.

 

Ta kontakt for å få mer informasjon om våre lederutviklingsprosesser.kontakt

 

Nøkkelen til god Ledelse

– Effektiv lederutvikling med Blended Learning

Utviklingspakken Nøkkelen til god Ledelse kan brukes av førstegangsledere til å bli tryggere på sin rolle. Mer erfarne ledere til å unngå de småfeil som de fleste ledere gjør, og til de mest erfarne lederne som inspirasjon til hvordan coache andre til å oppnå gode resultater.

Pakken inneholder et oppslagsverk om ledelse, fullt av praktiske råd og eksempler, tilgang til www.godledelse.no, samt en rekke fagartikler og nedlastinger.

Nøkkelen til god Ledelse er et daglig verktøy for:

  • Den selvstendige, som skal styre hele skuten.
  • Mellomlinjelederen, som styrer sin avdeling og mannskap.
  • Førstelinjelederen, som har ansvar for den daglige oppfølgingen av de ansatte.

Nøkkelen til god Ledelse benyttes ofte i kombinasjon med Nøkkelen til det gode Salg eller Nøkkelen til god Service, men er like god alene dersom faget kun skal være ledelse.

Nøkkelen til god Ledelse er en del av LADEGAARD Systemet og sammen med Nøkkelen til det gode Salg og Nøkkelen til god Service en  treningsprosessen hvor man kan måle resultatene av treningen mens den pågår. Med Learning Manager får du oversikt over din egen og dine ansattes trening. Toppledelse og HR avdeling kan følge med hvordan det går med treningen og veien mot målene.

Med tilgang til trening alle døgnets tider samt Learning Manager får du det mest effektive treningssystemet for lederutvikling og en løpende oppfølging.