Serviceutvikling med LADEGAARD Norge AS

Når beslutningsprosessene blir lengre, marginene mindre og konkurransesituasjonen tøffere så er det kun en ting som gjelder, det er å behandle kundene sine så godt at det å bytte leverandør er utenkelig.

De som mener at kundene fortjener å bli behandlet godt, uavhengig av omstendighetene i markedet, har service og servicekultur som et viktig punkt på agendaen. I LADEGAARD har vi en rekke kunder som de siste årene virkelig har tatt serviceutvikling på alvor, og resultatene har ikke latt vente på seg. Mer fornøyde og trofaste kunder, økte salgsresultater og, kanskje overraskende for noen, flere innkommende henvendelser.

Service er den faktoren som veldig mange ikke vurderer når de skal planlegge utvikling og trening i virksomhetene, men som ofte gir den største effekten.

Måten vi jobber på for å finne riktig løsning for bedriftene, er å innlede dialogen rundt konkrete behov og mål i bedriften, deretter går vi sammen med kundene våre i et skissemøte for å sikre oss at prosessen fokuserer på de riktige momentene, men også for å sikre at den oppleves av deltakerne som en integrert del av arbeidsdagen.

Dette gir oss en meget høy grad av skreddersøm, og gjennom løpende dialog med våre kunder underveis i prosessen, sikrer vi at vi kan spisse samlinger og tema til dagsaktuelle utfordringer.

 

Ta kontakt for å få mer informasjon om våre serviceutviklingsprosesser.kontakt

 

Nøkkelen til god Service

Utviklingspakken Nøkkelen til det god service brukes av alle ansatte i organisasjonen, og hjelper dem å sette kunden i fokus, endre eget syn på kundebehandling og gi inspirasjon til å skape eller utvikle servicefokuset i sitt daglige arbeid.

Pakken inneholder et oppslagsverk om service, fullt av praktiske råd og eksempler, CD og podcasts for å lære mens man er på farten, tilgang til www.dengodeservice.no, samt en rekke fagartikler og nedlastinger.

Utbytte med Nøkkelen til god service

  • Utvikling av servicegivere med minimalt fravær fra det daglige arbeidet.
  • En utdannelse som henvender seg både til det offentlige og det private
  • Utdannelsen blir en naturlig del av hverdagen.
  • Man kan følge sine ansatte over store geografiske avstander og landegrenser.
  • Nye medarbeidere kan til enhver tid gå i gang med sin trening med Nøkkelen til god Service.

Nøkkelen til god Service er et servicetreningssystemet hvor man kan måle resultatene både for seg selv og sine medarbeidere. Som leder får man en Learning Manager, hvor man kan følge med på hvordan medarbeiderne trener og hvilke resultater de oppnår.