blendedlearning

Trening og utvikling skal ikke være et event, men en prosess som forvandler tørr teori til lønnsom handling. Derfor har LADEGAARD A/S utviklet LADEGAARD Systemet, som er unikt fordi det baserer seg på Blended Learning modellen.

Det er kombinasjonen av kurs innen salgstrening, lederutvikling eller servicetrening, trening og tester på nett, et omfattende oppslagsverk samt utarbeidelse av DiSC 2.0 personprofiler, CD og vaneinnarbeidelse som utgjør Blended Learning modellen i LADEGAARD Systemet.

Blended Learning kan altså sees på som en læringsmetode, som innhenter de best egnede verktøy for å nå de avtalte læringsmål i forhold til den gitte oppgave.

I utviklingspakkene Nøkkelen til det gode Salg, Nøkkelen til god Service og Nøkkelen til god Ledelse benyttes utvalgte pedagogiske virkemidler i en samlet helhet, som sikrer den enkelte deltaker et optimalt læringsforløp, der tørr teori forvandles til lønnsom handling.

United States Department of Education har offentliggjort en analyse med klar konklusjon: Blended Learning er den mest effektive læringsformen. Les mer om undersøkelsen her.

Ta kontakt for å få mer informasjon om Blended Learning.kontakt