Fresenius Kabi sitt selgerkorps har i 2012/13 hatt gleden av å bli inspirert og motivert til å se salg som noe morsomt og givende. I perioden vi har blitt kurset og trent av LADEGAARD og deres verktøy, har vi vunnet flere meget store og viktige anbud. Som salgssjef har jeg fått gode innspill og råd til hvordan min rolle bør være.

Takk for et givende samarbeid!

– Karl Erik Bøe, Salgssjef Fresenius Kabi

fresenius kabi