I forbindelse med omorganisering av vår salgsorganisasjon har NEAS ASA benyttet EDO sales Partner AS (Nå LADEGAARD Norge AS) som ekstern partner for å strukturere prosessen.

Salgsledelsen i NEAS har, sammen med EDO, definert spesifikke fokusområder som bidrar til å nå våre salgsmål.  EDO har bistått med utarbeidelse av salgsstrategier, coaching og salgstrening av vår salgsstab.

EDO har gjennom sitt arbeid  økt kvantitet og kvalitet på vårt salgsarbeide.  NEAS-Strategien hjelper oss til, på en strukturert måte, å stille kunden riktige spørsmål og derigjennom øke akseptsjansene.

Personlig coaching av våre konsulenter og ledere har gitt økt fokus, og hjelper hver og en til fullt ut å utnytte sitt eget potensial.

EDO Sales Partner har også vært en viktig bidragsyter for NEAS i arbeidet med å utforme ny salgsstrategi, samt gjennom Loss Reviews gitt oss verdifull kunnskap om våre egne styrker og svakheter.

– Oluf Geheb, Salgs og Markedsdirektør i Neas ASA

neas asa