Utvikling ble ufarliggjort og ønsket om å utvikle en felles kultur ble svært tydelig.Vi er meget godt fornøyd med den hjelpen EDO (Nå LADEGAARD Norge AS) har gitt oss og er sikker på at vi har etablert et konkurranse fortrinn i det markedet vi konkurrerer i…

– Hans Jørgen K. Aune, Salgsleder Bjugn sparebank

eika