I en salgsorganisasjon vil man fra tid til annen ha behov for innspill for hvordan salgskultur kan drives og videreutvikles.

Hos oss så vi at det kunne være ok med eksternt bidrag i denne sammenheng.

Vår utfordring til LADEGAARD var som følgende;

  • Vi vil føle begeistring
  • Vi vil være mål- og resultatorienterte
  • Vi vil at personlig utvikling skal føles trygt
  • Vi vil ha kultur for tilbakemelding

Med dette som mål har vi nå det siste året kjørt et program fra EDO som involverte alle ansatte direkte i starten og som avslutningsvis var rettet mot utvikling av ledelsen.

I dag har vi en salgskultur som er tuftet på de 4 målene vi hadde på ønskeliste før vi startet.

Alle har vi fått innsikt i hva hver enkelt må gjøre for å være der vi ønsker å være.

Samtidig er ledelsen blitt samkjørt slik at vi coacher likt og vi får da en ensartet salgskultur.

Året har virkelig vært en vitamininnsprøytning for oss!

– Anne Hakvåg, Salgssjef

eika