Vi benyttet LADEGAARD Norge til utvikling og trening av 11 ledere i 2022-2023. Prosessen besto av 5 fysiske samlinger, e-læring, DiSC Management analyser, og VR.

Utbyttet har vært at våre ledere har blitt tydeligere, bedre til å delegere, og bedre til å korrigere uønsket adferd blant de ansatte.

I tillegg er samarbeide og åpenhet lederne imellom utviklet og forbedret.

Vår opplevelse med LADEGAARD er at de evner å hente frem gode svar på konkrete utfordringer som finnes i bedriften.

I motsetning til hva vi har opplevd tidligere har de, og ikke minst kurslederen, en tilnærming som er basert på gode konkrete oppgaver og diskusjoner
forankret i solid erfaringsbasert og faglig sterk plattform.

Med vennlig hilsen/Best regards

Tom Henriksen
Daglig Leder / General Manager