Nye kunder og vekst ut over det normale:

Programmet har gitt oss en bedre forståelse av hvordan vi selv er og hvordan vi påvirker/påvirkes av andre. Nyttig både i forhold til kundediskusjoner og internt samarbeid. I tillegg har vi jobbet litt mer med hva som er våre kundeverdier – sett fra kundens ståsted. Det er enda viktigere å få forankret nå når vi skal sette på lufta «Ett SMN.»  Programmet er også en god arena for diskusjon og testing av spørreteknikker/argumentasjon i kundesamtaler – hva virker og hva virker ikke.

Kjell Morten Myrvang
Regionbanksjef
SpareBank 1 SMN