Jeg har gitt gode tbm på programmet hele veien, jeg synes formen er god, tilrettelagt slik at det blir ufarliggjort. Salg og kommunikative initiativ er ofte forbundet med noe «spenning» for den enkelte da det handler om hvordan respons man opplever på sin adferd der og da. Frykten for å ikke nå frem i sin kommunikasjon er kanskje den største utfordringen. Derfor trenger vi arenaer der det blir tilrettelagt for at deltakerne tør å by på seg selv. Det synes jeg har fungert bra ved at mye jobbing i mindre grupper åpner for dette, videre synes jeg kursledelsen (det blir vel mest deg det da Johnny 😊) klarer finne den gode balansen ift Push/pull. Synes man greier ta det ned til basic i hverdagen og ikke fokusere på det perfekte målet hele tiden. Jeg synes også Frode K sin aktive rolle også er viktig.

Arbeidet med Disc-analysen var vellykket da den ble viet mye oppmerksomhet og at vinklingen er at alle profiler har et potensiale for å utvikle adferd for god kommunikasjon og salg, men på ulike måter. Analysen var for den enkelte veldig detaljert og gav konkrete innspill til adferdstilpasning.

Vi klarte også å jobbe mellom samlingene, her tenker jeg at dette er krevende å få til godt nok da vi blir fanget av hverdagen. Derfor blir det viktig å ha enkle fokusområder som kan «integreres» inn i hverdagsjobbinga og ikke blir for mye ekstraoppgaver. Dette handler mye om oss selv, men også at det ikke er for store forventninger i programmet på omfanget av oppgaver mellom samlingene.

Synes det fungerte godt med at det er et godt bindeledd mellom Ladegaard og banken (Knut og Frode) i utarbeidelse og gjennomføring av programmet.

For vårt team tenker jeg programmet har bidratt til at flere tar flere kalde telefoner og initiativ, vi er litt «tøffere» ift å tenke at vi risikerer lite dersom vi ikke når frem i kommunikasjonen. Vi har fortsatt arbeidet med strukturen i kalenderen og gjennomføringen med å jobbe med nye kunder 3 timer annenhver torsdag, der vi evaluerer i et felles Teamsmøte siste halvtimen. Det har blitt en naturlig del av arbeidet for vårt team.  Vi har en god utvikling på antall nye kunder og markedsandelsutvikling.

Med vennlig hilsen

Birger Lie
Regionbanksjef
SpareBank 1 SMN