Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I kombinasjon med at han har satt seg inn i vår bransje og kan gi oss en individuell coaching gjør at han er dedikert til å sette seg inn i vår bransjeutfordring, kunnskapsrik i forhold til salg som er viktig for meg da min rolle er å være salgssjef.

Har hatt evnen til å bruke sin innsikt fra andre i vårt selskap som han har coachet uten å bryte eller å sette taushetsplikten i fare men gitt oss ledetråder til hvordan vi kan støtte oss på hverandre og gi innspill på at andre ledere i selskapet har tilsvarende utfordringer.

  • Interessert
  • Forberedt
  • Har en god kunnskapsbank og egenerfarte erfaringer/episoder
  • Forberedt – og en klar målsetting om at du skal komme med løsninger og innspill selv som er kjernen i det å coache

Kristin Wien
Salgs og markedssjef/ Sales and Marketing Manager

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS