Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne «godt å få bekreftelser på at jeg tenke korrekt», «øvelse gjør meg tryggere i rollen min som leder», «konflikter må tas tak i direkte», «gleder meg til å være en tydelig leder, nå når jeg har fått noen verktøy», «forstår nå viktigheten av tilbakemeldinger», «tilbakemeldinger kan gis på en god måte, når man gjør det tidlig nok». Jonny Gander tok oss gjennom ett år, med kunnskap og mange gode eksempler fra sin egen erfaring.

Vi planlegger nå neste års ledertrening, og vil fokusere mye mer på trening, da dette er en naturlig vei til neste nivå.

Gunn Johnsson, HR Manager, Fresenius Kabi Norge AS

Vennlig hilsen,

Lone Grønbech

Salgs- og markedssjef

e-post: lone@labtjenester.no

Tlf.: 72 54 10 49