Har du en klar strategi og klare mål for selskapet, enheten  eller avdelingen du leder?

Strategi er ikke noe som skal gjemmes bort og tas på styremøter eller årlige strategimøter. En strategi skal effektueres og være tydelig for alle ansatte. Har dere verktøy som gjør at hver enkelt er satt i stand til å ta de riktige valgene når de står overfor daglige  problemstillinger?

Vår anbefaling er å skriv ned både mål og ambisjoner, jobbe godt med formuleringene og forankre dette godt i hele organisasjonen. Det skal brytes  helt ned til mål for hver enkelt ansatt og individuelle mål brytes igjen ned per kvartal. Har du fått til dette så har du gjort en grundig og god job og er et langt skritt nærmere å lykkes med å gjennomføre selskapets strategi. Gratulerer!

Da gjenstår spørsmålet – hvor godt følger dere opp?  Hvor ofte har dere statussamtaler? Hvor gode er dere til å gi konstruktive og ærlige tilbakemeldinger? Og sist, men ikke minst. Hvor gode er dere til å hjelpe hver enkelt til å lykkes? Vår erfaring er at dette viktige arbeidet nedprioriteres – eller rettere sagt velges bort i en travel hverdag med mange operative gjøremål. Dette er viktig, men haster ikke og blir ofte glemt eller skjøvet på. Så derfor – sett av tid til medarbeiderutvikling – sørg for gjennomføringskraft i hele organisasjonen