Hva om vi kunne måle hvorvidt et team:

  • Stoler på hverandre?
  • Involverer seg i sunne konflikter
  • Engasjerer og forplikter seg til beslutninger?
  • Holder hverandre ansvarlig?
  • Fokuserer på å oppnå felles mål/resultater?

Med The Five Behaviors Of a Cohesive Team kan vi faktisk det. Dette verktøyet kartlegger teamets sterke sider og utfordringer. Verktøyet er en erfaringsbasert metode som hjelper enkeltpersoner og bedrifter om hva som skal til for å bygge et virkelig samarbeidende og effektivt team.