Everything DiSC Work Of Leaders er et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon.

Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis – visjon, tilslutning og gjennomføring.
Everything DiSC Work Of leaders kan brukes av ledere på alle nivåer,
i alle typer bedrifter, og organisasjoner.
Typiske bruksområder:

  • egenutvikling som leder
  • utvikling av lederteam
  • ledelseskultur
  • konflikt
  • rekruttering
  • medarbeidersamtaler
  • strategiarbeid
  • implementering av visjon og verdier