Waterlogic ønsket å utvikle våre mellomledere gjennom et godt kurs/lederprogram. Mitt mål med denne investeringen var å bedre lederferdigheter og fremtreden for sine ansatte, samt å gi faglig kunnskap og verktøy de kunne benytte seg av i sin lederrolle.

Erfaringsmessig har tradisjonelle kurs på 1-2 dager liten effekt, og alt er ”glemt” når en er tilbake i daglig drift.

Ladegaard ved Sigbjørn Hoem presenterte et utviklingsprogram som gikk over 3 moduler hvor han skreddersyr programmet ut fra vårt ønske om hva vi skal fokusere på og forbedre. I tillegg til dette valgte vi en E-lærings-modul hvor vi gjennomførte oppgaver mellom samlingene.

Sigbjørn tilbrakte en dag med en av lederne for å få innblikk i deres hverdag som en forberedelse på hvordan han skulle bygge opp utviklingsprogrammet.

Samlingene var meget gode, med godt engasjement både fra Sigbjørn og deltakerene. Sigbjørns egne erfaringer fra forskjellige lederroller i næringslivet kom til sin rett under kurset. Sigbjørn er en meget god ”coach” som engasjerer, og balanserer godt mellom teori og erfaringer. Det var en svært god balanse mellom teori, modeller, arbeidsoppgaver og diskusjoner under samlingene.

Det som utpekte seg veldig positivt, var at deltakerene lagde egne tiltak som de skulle gjennomføre før neste samling. Dette var en bra måte å få lederne til å jobbe aktivt med egenutvikling.

På bakgrunn av den gode erfaringen fra utviklingsprogrammet, engasjerte jeg Sigbjørn til å holde foredrag om ledelse for alle mellomledere og nøkkelpersoner i selskapet på et senere tidspunkt. Dette sto helt til forventningene.

Jeg kan anbefale Sigbjørn og Ladegaard på det sterkeste for de som ønsker å utvikle sine medarbeidere.

Mvh
Jan Ove Rygh

Technical Director

WaterLogic Norge AS

Tlf. 930 80 828

Waterlogic