Flisekompaniet oppnår større effektivitet

Våre avdelingsledere bruker mye tid på administrative oppgaver og for lite tid på kunder og egne ansatte. Etter salgslederkurs med Ladegaard Norge AS har våre team og ledere blitt bedre på oppfølging av kunder i butikk, tilbudsoppfølging og lederne er mer fokusert som salgsteamleder enn tidligere.

Våre salg handler i hovedsak om å forstå kundens behov, og igjennom treningsprogrammet til Ladegaard Norge AS har vi lært oss å «lese» kundene på en mer effektiv måte.

Vi har også fått en annen og bedre forståelse på å «lese» ulike menneskers profiler på, både eksternt og internt på avdelingene.

Per-Ivar Ekeberg
Marked- og Kjedesjef
FLISEKOMPANIET AS

printlogo