Gintel A/S har gjennomført tilsammen to lederkurs for utvalge personer i Gintel A/S.

Gintel er et internasjonalt Software hsu som selger sine produkter til Internasjonale Teleoperatører i hele verden. Hovedkontoret for selskapet ligger i Trondheim.

Selskapets leder så behover for å styrke selskapets kompetanse innenfor faget ledelse.

Etter en nøye  utvelgelses prosess av kvalifiserte levrandører ble Ladegaard valgt ved kursleder Johnny Ludvigsen.

Kurset , såvel innholdet og fremføringen har svart til alles forventninger. Fremdrift basert på Disc anaylysen samt de viktige temaer som berøres innnenfor  faget ledelse var midt i blinken for oss som selskap, og ikke minst det personlige utbytte for  hver enkelt.

Etter gjennomføring av det første lederkurset besluttet undertegnede at det skulle settes i gang med en nytt kurs for ny målgruppe.

Johnny Ludvigsen er meget behagelig som foredragsholder, levende engasjert og behersker sitt fag på en utmerket måte.

Gintel kommer til å utvide samarbeidet også innen for andre fagfelt for kursing levert av Ladegaard.

Trondheim 30 august 2015

gintel

 

 

 

Ernst D Thue

CEO

Gintel A/S