Enable AS er et teknologi og konsulentselskap som i all hovedsak leverer tidsbesparende løsninger basert på Microsoft Office 365 og SharePoint.

I arbeidet med å bli mer salgs- og kundefokusert har vi med stort hell brukt Ladegaard.

Gjennom flere samlinger har de hjulpet oss både med å fokusere på de riktige prosessene samt gitt oss praktiske verktøy for bruk i og med kundene. Vi står nå langt bedre rustet med tanke på helhetlig håndtering av våre kunder og videre vekst.

 

Trondheim, 15. september 2015

Arnfinn Amdam

Daglig leder

enable