Å jage i flokk

Flere bedrifter har erfart at når 2 selgere går ut sammen, blir totalresultatet bedre enn om de arbeider hver for seg. Noen av grunnene kan være:

  • Det er dobbelt så stor sjanse for at minst èn får den nødvendige kjemien med kunden / prospektet
  • Den som ikke snakker kan fange opp signaler som ellers ville blitt oversett
  • Større sannsynlighet for at dere får fram alle momenter ved produktet eller tjenesten
  • Du blir mindre avhengig av å være på topp til enhver tid

Derfor; har du mulighet så gi det en mulighet. Velg en kollega, gjør et sambesøk i hans eller hennes område i dag, og i ditt i morgen!