LADEGAARD Norge AS presenterer: Everything DiSC Work Of Leaders®

Et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon

Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis innen visjon, tilslutning og gjennomføring

workofleaders

Dette verktøyet er for ledere på alle nivåer, i alle typer bedrifter, og organisasjoner.

Typiske bruksområder:

 • egenutvikling som leder
 • utvikling av lederteam
 • ledelseskultur
 • konflikt
 • rekruttering
 • medarbeidersamtaler
 • strategiarbeid
 • implementering av visjon og verdier

Hvordan gjør man det?

 1. Gjennomføring av
  Everything DiSC Work of Leaders® refleksjonsverktøy
  i samarbeid med sertifisert DiSC®-instruktør
 2. Refleksjonsverktøyet viser leders utgangspunkt i forhold til:
  personlig DiSC-atferdsstil i lederrollen
  DiSC atferdstil, og prioriteringer i forhold til 8 anerkjente
  egenskaper hos ledere
  konkrete styrker og utfordringer ved leders
  atferdsstil knyttet til evne og vilje til å skape en visjon.
  oppnå tilslutning, og sørge for gjennomføring
 3. Etablering av handlingsplan for videre utvikling, i samarbeid
  med DiSC®-instruktør. Bygge videre på det som er bra + arbeide
  med konkrete utfordringer.

Hvorfor bruke Work Of Leaders®?

 • Hjelper ledere til å nå mål
 • Hjelper ledere til å være den beste utgaven av seg selv
 • Premium lederutviklingsverktøy med teori og modellapparat som er utprøvd over lang tid
 • Fokus på 3 avgjørende områder for å lykkes i å lede andre
 • Personlig lederutviklingsprosess – satt i system
 • Lett å forstå og med en teori og et begrepsapparat som er tilgjengelig
 • Lett å forholde seg til i hverdagen
 • Gir hurtig effekt
 • Hjelper ledere til å forstå seg selv
 • Hjelper ledere til å stå i vanskelige situasjoner gjennom økt selvinnsikt
 • Hjelper ledere til å bli tydeligere
 • Hjelper ledere til å involvere ansatte, inspirere og oppnå eierskap til oppgaver og roller
 • Hjelper ledere til å skape bevegelse i ønsket retning

Ta kontakt med en av våre rådgivere for nærmere presentasjon