Nøkkelen til god Service

Utviklingspakken Nøkkelen til det god service brukes av alle ansatte i organisasjonen, og hjelper dem å sette kunden i fokus, endre eget syn på kundebehandling og gi inspirasjon til å skape eller utvikle servicefokuset i sitt daglige arbeid.

Pakken inneholder et oppslagsverk om service, fullt av praktiske råd og eksempler, CD og podcasts for å lære mens man er på farten, tilgang til www.dengodeservice.no, samt en rekke fagartikler og nedlastinger.

Utbytte med Nøkkelen til god service

  • Utvikling av servicegivere med minimalt fravær fra det daglige arbeidet.
  • En utdannelse som henvender seg både til det offentlige og det private
  • Utdannelsen blir en naturlig del av hverdagen.
  • Man kan følge sine ansatte over store geografiske avstander og landegrenser.
  • Nye medarbeidere kan til enhver tid gå i gang med sin trening med Nøkkelen til god Service.

Nøkkelen til god Service er et servicetreningssystem hvor man kan måle resultatene både for seg selv og sine medarbeidere. Som leder får man en Learning Manager, hvor man kan følge med på hvordan medarbeiderne trener og hvilke resultater de oppnår.