Jeg må nok tenke litt på det…

”Jeg må nok tenke litt på det…….”

Hvem innen profesjonelt salg har ikke møtt denne innvendingen? En måte å hjelpe kunden til å ta en beslutning er følgende:

  •                 ”Det forstår jeg veldig godt. Men si meg…, hvis du var nødt til å bestemme deg her og nå; hvor står du da med din beslutning, på en skala fra en til fem?  En betyr `ikke en sjanse` og fem betyr `helt sikkert`.”
  •                 Kunden svarer for eksempel 3.
  •                 ”Hvordan kan jeg få din treer til å bli en femmer?”

Det er nå kunden virkelig begynner å tenke.