LADEGAARD satser på VR

Hvorfor VR?  Forskning viser at vi mennesker egentlig er ganske dårlig på å omgjøre teori til praksis. Det vil derfor […]

Les Mer

Sertifisering Everything DiSC®

LADEGAARD Norge AS tilbyr nå Sertifiserings-kurs i Everything DiSC® Workplace for alle bedrifter som ønsker å spare tid, penger, og […]

Les Mer

The five behaviors of a cohesive team

Verktøyet kartlegger teamets sterke sider og utfordringer. Verktøyet er en erfaringsbasert metode som hjelper enkeltpersoner og bedrifter om hva som skal til for å bygge et virkelig samarbeidende og effektivt team.

Les Mer

Everything DiSC Work of Leaders

Everything DiSC Work Of Leaders er et lederutviklingsverktøy knyttet til leders atferd og kommunikasjon i en en til mange-relasjon. Verktøyet fokuserer på 3 konkrete trinn for å lede en gruppe eller organisasjon basert på beste praksis – visjon, tilslutning og gjennomføring.

Les Mer

Everything DiSC Workplace Adferdsprofil

Verdens mest brukte verktøy for forståelse av egen og andres adferd. Få innsikt om din egen adferdsprofil, og lær deg selv bedre å kjenne. Bruksområde: medarbeidersamtaler, egenutvikling, selvinnsikt, lederutvikling. teamutvikling, salgstrening, kundebehandling, konfliktforebygging /håndtering, rekruttering, organisasjonskultur, kulturforståelse, kommunikasjons og atferdstrening, karriereutvikling, strategiarbeid, kompetanseutvikling, omdømmebygging, verdiimplementering og coaching

Les Mer