Kundeuttalelse: Eurofins

Jonny har gjennom ledelseskurs bygget opp tillitt og kunnskap gjennom sine program.  I kombinasjon med at han har satt seg […]

Les Mer

SG Arkitekter

SG Arkitekter setter av en verdifull arbeidsdag, sammen med LADEGAARD, for å fokusere på kundeservice og enda mer fornøyde kunder.

Les Mer

Godt fornøyd

Vi var godt fornøyd med gjennomføringen og fått følgende oppsummerte tilbakemeldinger fra deltakerne «godt å få bekreftelser på at jeg […]

Les Mer

Gull verdt

Høsten 2016 inngikk LabTjenester et samarbeid med Ladegaard v/Johnny Ludvigsen for økt fokus på salg. Vi valgte å ha en […]

Les Mer

LADEGAARD kan anbefales

LABforum er et samvirkeforetak bestående av 20 medlemmer med 28 laboratorier spredt rundt i Norge. Det analyseres på mat, vann, […]

Les Mer

Kundeuttalelse: ØRAS

Prosess i organisasjonen – ØRAS mot «nye tider», høsten 2016 ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet […]

Les Mer

Kundeuttalelse: WaterLogic Norge

Waterlogic ønsket å utvikle våre mellomledere gjennom et godt kurs/lederprogram. Mitt mål med denne investeringen var å bedre lederferdigheter og […]

Les Mer

Kundeuttalelse: Flisekompaniet

Flisekompaniet oppnår større effektivitet Våre avdelingsledere bruker mye tid på administrative oppgaver og for lite tid på kunder og egne […]

Les Mer

Kundeuttalelse : Gintel

Gintel A/S har gjennomført tilsammen to lederkurs for utvalge personer i Gintel A/S. Gintel er et internasjonalt Software hsu som […]

Les Mer

Kundeuttalelse : Enable AS

Enable AS er et teknologi og konsulentselskap som i all hovedsak leverer tidsbesparende løsninger basert på Microsoft Office 365 og […]

Les Mer